Lederrådet

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Kontaktperson i Lederrådet i Utdanningsforbundet Finnmark er Geir Stian Høyen

Rådet har 3 - 4 møter i året.

Mandat og oppgaver for kontaktperson lederråd:

  • Innkalle til og lede møter i lederrådet
  • Være bindeledd mellom fylkesstyret og lederrådet
  • Anledning til å besøke lederne i lokallag