Fylkesstyret

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Finnmark har møter omtrent en gang pr. måned. I disse møtene deltar de 9 faste styrerepresentantene. I tillegg møter hovedtillitsvalgt samisk vgs, leder i pensjonistrådet og representant fra Pedagogstudentene.

Fylkesstyrets sammensetning:
Styret

Protokoller fra fylkesstyremøtene: