Årsmøte 2019

Kristiansand
Utdanningsforbundets logo

Onsdag 20. mars er datoen for årsmøtet. Vi blir på Tangen Videregående skole også i år.

Denne gangen står vi foran en historisk prosess. Lokallaget Kristiansand først skal legges ned i et eget årsmøte for "det gamle" lokallaget. Deretter skal lokallaget for nye Kristiansand stiftes. 

Vedlagt finnes foreløpig innkalling og saksliste til begge møtene. 

Hold av datoen.