Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Trine Vatne
Trine Vatne

Leder

Avbildet: Trine Vatne
Trine Vatne

HTV KS kommune